Francis Leo Marcos nagbigay ng tubig at meryenda sa mga pulis